Brexit raakt ook de handel in elektriciteit

30 december 2020

Op de valreep van 2020 is een no-deal Brexit voorkomen. Dat is goed nieuws, vooral voor handel in goederen die per vrachtwagen worden vervoerd. Minder goed nieuws is er voor handel in elektriciteit. Tussen Nederland en Engeland ligt de Britned kabel, een verbinding van 1000 MW, die veel wordt benut om productie en consumptie aan beide zijden van de kabel te optimaliseren. Britned draagt daarmee bij aan leveringszekerheid en de goede werking van de elektriciteitsmarkt. Immers, als in Engeland de vraag hoog is en het aanbod laag, dan gaat stroom van Nederland naar Engeland. Doet die situatie zich in Nederland voor, dan komt Engelse stroom deze kant op.

De richting waarop de kabel het beste kan worden bedreven, wordt berekend door elektriciteitsbeurs EPEX aan de hand van biedingen voor koop en verkoop van elektriciteit. Zodoende gaat de elektriciteit van het land dat op dat moment lage prijzen heeft, naar het land met hoge prijzen. In vaktermen wordt dat een impliciete veiling genoemd, impliciet omdat energiebedrijven de transportcapaciteit en de elektriciteit niet afzonderlijk hoeven te kopen. Dat systeem van impliciete veilingen is echter een project van de Europese Unie.

Omdat per 1/1/2021 de overgangsperiode voor het Britse vertrek uit de Unie eindigt, valt Engeland dan ook buiten het systeem van impliciete veilingen. De handel zal op die dag niet stoppen, maar de afspraken hoe het wel moet, moeten nog worden uitgewerkt. Vooralsnog wordt transportcapaciteit en elektriciteit op de dag-vooruit-markt daarom afzonderlijk verkocht. Dat levert niet alleen veel rompslomp op, maar kan zelfs af en toe tot averechtse uitkomsten leiden. Elektriciteit wordt dan tegen de prijsrichting in getransporteerd: van een land met hoge prijzen naar een land met lage prijzen.

Nadat rond de eeuwwisseling internationale elektriciteitshandel werd geïntroduceerd, kwam handel in de verkeerde richting regelmatig voor. Maatschappelijk levert dat verlies op en daarom hebben de betrokkenen veel werk gemaakt van het opzetten van de impliciete veilingen voor de hele EU. Helaas stapt het Verenigd Koninkrijk, een van de aanjagers van de liberalisering van de Europese energiemarkten, nu echt uit de Unie. Verbruikers zullen dat waarschijnlijk aan de prijzen niet merken, maar de elektriciteitsmarkt wordt op 1/1/2021 iets minder efficiënt.  


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….