Bossenstrategie moet het tij van snelle ontbossing keren

21 mei 2019

In Nederland wordt steeds meer biomassa gebruikt voor de productie van energie. Tevens neemt het oppervlakte aan bos sterk af. Beide ontwikkelingen leiden tot veel onrust. Er is vooral veel kritiek op Staatsbosbeheer die nodeloos veel bomen zou kappen ten behoeve van de energieproductie. In een brief aan de Tweede Kamer toont minister Schouten van LNV begrip voor de verontwaardiging over de bomenkap, maar wijst ze er ook op dat de houtoogst van Staatbosbeheer al jarenlang vrij constant is. Bovendien stelt de minister dat Staatsbosbeheer niet specifiek bomen kapt ten behoeve van energiecentrales. Ondanks die geruststellingen erkent de minister wel dat de ontbossing van Nederland relatief gezien zelfs sneller gaat dan de ontbossing van de Amazone. De afgelopen vijf jaar ging er in Nederland jaarlijks netto zo’n 1350 hectare bos verloren, inderdaad erg hoge getallen volgens de minister, ook in absolute zin. De problematiek moet daarom snel worden aangepakt. Om die reden laat de minister een bossenstrategie opstellen. In die strategie en tevens bij de uitwerking van het ontwerp-Klimaatakkoord, komt ook de aanplant van nieuwe bossen aan bod, acties waarvan de minister het belang erkent.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….