23 maart 2023

Vorig jaar besliste de regering dat per 2025 minimaal 150 miljoen m3 groen gas in het aardgasnet moet worden bijgemengd ten behoeve van de gebouwde omgeving. In de jaren daarna wordt die bijmengverplichting strenger, om in 2030 op minimaal 1,6 miljard m3 groen gas uit te komen. De ambitie is echter om de groengasproductie boven 2 miljard m3 uit te laten komen. Die bijmengverplichting wordt algemeen gezien als een maatregel die efficiënt is vanuit het oogpunt van systeemkosten. Voor de netbeheerders is het echter een extra uitdaging. Groen gas wordt namelijk decentraal geproduceerd waardoor problemen kunnen ontstaan die vergelijkbaar zijn met zon- en windenergie. Vooral in de zomerhelft kan lokaal de productie hoger zijn dan het lokale verbruik. Netbeheerders moeten dan investeren in compressoren (boosters) om overschot aan groen gas vanuit een lokaal lagedruk net naar het landelijke hogedruk systeem te kunnen pompen. Belangrijk daarbij is dat netbeheerders op tijd beginnen met investeren, maar daarvoor moeten ze wel weten waar en wanneer. Dat is precies wat toezichthouder ACM wil bereiken. ACM heeft aangekondigd te onderzoeken hoe netbeheerders de kosten voor het transport van groen gas kunnen terugverdienen. Bovendien dringt ACM eropaan dat de regering in overleg met gemeenten en provincies gebieden aanwijst voor de productie van groen gas, zodat netbeheerders duidelijkheid hebben waar het gasnet eventueel versterkt moet worden.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….