Boete van 3 mln euro dreigt voor de NAM vanwege tekortkomingen in studie bodemdaling Waddenzee

16 mei 2017

De Waddenzee is een uniek natuurgebied omdat twee keer per etmaal het grootste deel ervan droog valt. Om dit werelderfgoed niet in gevaar te brengen, is het vereist dat het evenwicht tussen zeespiegel, bodemniveau en de aan- en afvoer van zand, niet verstoord wordt. Zo’n verstoring zou kunnen optreden door bodemdaling als gevolg van gaswinning. Daarom is het belangrijk om goed in de gaten te houden of zo’n daling binnen de marge blijft die de Waddenzee door natuurlijke zandaanvoer zelf op kan vangen.  Om die reden moet gasproducent NAM studie verrichten naar de bodemdaling nabij Ameland, waar NAM gas uit de bodem haalt. Eind januari 2017 moest NAM zo’n studie naar de toezichthouder SodM sturen. De SodM is echter ontevreden over de kwaliteit van het werk dat NAM heeft aangeleverd.  Ook aanvullingen die NAM in maart leverde, voldoen niet. In een brief aan de minister van Economische Zaken schrijft SodM dat NAM eigenlijk in overtreding is, maar tot eind oktober 2017 de tijd krijgt om alsnog een goede studie op te leveren. Haalt NAM die datum niet, dan volgt een zogenaamde last onder dwangsom. Elke week dat NAM na 31 oktober in gebreke blijft, verbeurt NAM 0,5 mln euro, met een maximum van 3 mln euro.  Ook kan SodM de minister dan adviseren om de gaswinning van NAM nabij Ameland te beperken of zelfs helemaal stil te leggen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….