Boeren multi-miljonair dankzij subsidie voor windpark? Niet als het aan minister Wiebes ligt.

16 januari 2018

Windpark Westermeerwind ontving in 2010 naast de toezegging voor reguliere SDE subsidie ook nog een toezegging voor een investeringssubsidie wegens het innovatieve karakter. Het 144 MW park bij Urk, in de Noordoostpolder, staat namelijk deels met de voeten in het water. Het plaatsen van windturbines in het ondiepe IJsselmeer was echter nieuw en naar alle waarschijnlijkheid aanzienlijk duurder dan plaatsing van turbines op land. Omdat het park wel belangrijk was voor het klimaatbeleid van de regering, werd er 92 miljoen euro voor extra subsidie uitgetrokken. Het totale bedrag aan subsidie zou daarmee op 600 miljoen euro uit kunnen komen. Van dat bedrag zou maar liefst 150 miljoen euro als winst bij twee initiatiefnemers terecht kunnen komen. Althans, dat claimen tientallen boeren die vinden dat ze recht hebben op een deel van de buit. Die ruzie in de polder heeft ook de aandacht getrokken van de Tweede Kamer. Minister Wiebes heeft de Kamer echter laten weten dat de hoogte van de subsidie nog niet vast staat en er van een enorme overwinst geen sprake mag zijn. Dit voorjaar wordt daarom een zogenaamde cumulatietoets uitgevoerd, juist om overwinst te voorkomen. Aan de hand van dat onderzoek zal de hoeveelheid te produceren elektriciteit die voor subsidie in aanmerking komt, worden vastgesteld. Zodoende zal het uiteindelijke rendement op de investering niet hoger uitvallen dan wat redelijk wordt geacht.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….