Boekhouden: een handleiding voor beginners

10 januari 2020

Financiën bijhouden op de juiste manier, zorgt voor een sterke basis voor een succesvol bedrijf.  Begrijpen wat boekhouding inhoudt, kan ervoor zorgen dat alles - zowel nu als in de toekomst - soepel verloopt. Ongeacht in welke sector jouw bedrijf valt.  

Hoewel het managen van je boekhouding nogal een klus lijkt, is ook hier een goed begin het halve werk. We bieden je een handleiding voor beginnende boekhouders om je op weg te helpen.

Wat komt er allemaal bij boekhouding kijken?

Zakelijke boekhouding heeft te maken met het verzamelen en organiseren van financiële documenten. Dit omvat het verzamelen, organiseren en archiveren van data die  over de financiën van je bedrijf gaan, zoals:

  • Facturen
  • Bonnen
  • Salarisadministratie
  • Rekeningafschriften
  • Bank- en credit cardafschriften
  • Belastingformulieren en teruggaven

Overzicht houden op je boekhouding zorgt ervoor dat je over de juiste cijfers en gegevens beschikt om inschattingen te maken over de toekomst van je bedrijf. Daarnaast zorg je ervoor dat je de financiële gezondheid in kaart kunt brengen voor het geval problemen zich voordoen.

Waarom is dit belangrijk voor je bedrijf?

Er zijn meerdere redenen waarom het belangrijk is om grip te houden op je boekhouding. Als alles op orde is, kun je overzicht houden op je inkomsten en duidelijk zien op welk gebied je te veel uitgeeft. Dit betekent dat je je activiteiten kunt richten op  winstgevende producten en diensten of dat je kunt bezuinigen om wat extra te kunnen sparen.

Als je eenmaal weet waar al je geld naartoe gaat, kan dit jou helpen bij het zekerstellen van je investeringen. Daarnaast kan het de reputatie van je bedrijf ten goede komen. Bovendien kan het bijhouden van je financiën je helpen om je huidige financiële status in kaart te brengen en daarmee de potentie voor toekomstig succes weergeven.

Het is ook van essentieel belang voor de belastingaangifte. Als je precies weet hoeveel je hebt verdiend en hoeveel je op jaarbasis hebt uitgegeven, dan kun je je belastingaangifte op de juiste manier invullen en kun je de aftrek en teruggave waar je recht op hebt ook daadwerkelijk opeisen.

 

Op welke transacties moet je je richten?

Naast bovengenoemde zaken, is het ook goed om je op de volgende aspecten te richten:

Onverwerkte transacties

Als je nog onverwerkte transacties hebt openstaan kun je je boekhouding niet sluitend maken totdat je al je transacties op de juiste manier hebt gecategoriseerd. Het is hierbij belangrijk om de zaken op chronologische volgorde te behandelen.

Aflossing van leningen

Als je betalingen in je boekhouding hebt die gerelateerd zijn aan leningen, moet je ervoor zorgen dat je de hoofdsom en de rentebetaling los van elkaar in je boekhouding hebt weergegeven. Kijk hier goed naar.

De “Schoenendoos”

Als je tot nu toe altijd je bonnetjes in een doos hebt bewaard, overweeg dan om de juiste boekhoudkundige ‘regels’ toe te passen om je uitgaven makkelijker te beheren. Het digitaliseren van je transacties via een mobiele app is een makkelijke manier om overzicht te houden op je belastingaftrekbare uitgaven. In plaats van door een stapel bonnetjes te bladeren die je makkelijk kwijt kunt raken en moeilijk bij kunt houden.

Inventarisatie

Het opmaken van de inventaris kan onjuistheden aan het licht brengen. Dit kan het resultaat zijn van een verkeerde telling of zelfs diefstal. Als je een fysiek product hebt, is het belangrijk om bovenop de inventaris te blijven zitten. Het uitvoeren van een regelmatige inventarischeck is een belangrijk onderdeel van een efficiënte boekhouding.

Basiskennis van boekhouden

Voordat je overgaat tot het bijhouden van je boekhouding moet je je eerst bepaalde termen eigen maken.

  • Activa: Alles wat een bedrijf bezit, zoals geldtegoeden, inventaris, gebouwen en goederen.
  • Passiva: de bronnen waarmee een bedrijf gefinancierd is.
  • Eigen vermogen: Bezittingen minus schulden. Als het ware de schuld van het bedrijf aan zijn eigenaren.

Om grip te houden op je boekhouding moet je deze termen in de gaten houden. Bovendien moet je ervoor zorgen dat transacties op de juiste wijze en op de juiste plek worden geboekt. Er is een formule die je kunt gebruiken om ervoor te zorgen dat alles in balans blijft:

Activa = Passiva + Eigen vermogen

Dit betekent dat alles wat het bedrijf bezit (activa) in balans staat tot wat er van het bedrijf wordt ‘geëist’: passiva. Passiva bestaan uit het eigen vermogen en het vreemd vermogen (geleend geld, schulden).

Zorg voor een systeem

Zorg vanaf het begin voor een boekhoudsysteem en gebruik hierbij de methode die jouw voorkeur heeft. Of dit nu een modern software systeem of een handmatig systeem is. Met een computer spreadsheet of een basis boekhoudsysteem zit je altijd goed.

Budget voor Belastingen

Hoewel je misschien winst hebt gemaakt, mag je de inkomsten nooit helemaal zelf houden. Je zult namelijk over een gedeelte belasting moeten betalen. Houd hier dan ook rekening mee in je budget, zodat je aan het einde van het jaar niet voor grote verrassingen komt te staan. Open een zakelijke spaarrekening en zet geld opzij voor belastingen. Door 25-30 % van je inkomsten te sparen, kun je ervoor zorgen dat je belastingen kunt betalen.

Declareren van zakelijke uitgaven

Bewaar al je bonnetjes van zakelijke aankopen. Ook de kleinste uitgaven, zoals postzegels, papier, bus- en trein kaartjes. De algemene regel is dat je alle uitgaven die je hebt gedaan voor de zaak kunt declareren.

Houd je zakelijke reizen goed bij en declareer deze ook. Zelfs als het om iets kleins gaat als een tripje naar het postkantoor met de auto. Je kunt het zelfs declareren als je er op de fiets naartoe bent gegaan.

Om meer te weten te komen over ons aanbod in zakelijke energie kun je een bezoek brengen aan onze homepage of ons bellen op 0800-4297766.

De visies, meningen en standpunten die in dit artikel zijn opgenomen zijn enkel die van onze externe content-providers en vertegenwoordigen niet die van Gazprom Energy. De juistheid, compleetheid en geldigheid van uitingen in dit artikel zijn niet gegarandeerd. Gazprom Energy stelt zich niet aansprakelijk voor fouten, weglatingen of representaties


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….