Bodemenergie bedreigt het milieu.

13 mei 2021

Gebouwen verwarmen door middel van bodemenergie is goed voor het klimaat, maar niet zonder risico’s voor het milieu. Bodemenergie wordt namelijk gewonnen uit het diepe grondwater, soms wel honderden meters beneden het maaiveld. Om dat water te bereiken moeten meerdere aardlagen worden doorboord, aardlagen die het diepe grondwater al eeuwenlang beschermen tegen het binnendringen van vervuiling van bovenaf. Daarom wordt geëist dat de aanleg van bodemenergiesystemen niet leidt tot extra risico’s voor de bodem en het grondwater. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft dat onderzocht en constateert dat er toch veel fout gaat. In bijna 40% van de onderzochte gevallen brengen de overtredingen bodem en grondwater in gevaar. Zo gebruiken sommige bedrijven milieugevaarlijke smeermiddelen bij het boren van de 40 tot 200 meter diepe gaten of dichten gaten af met materialen die mogelijk niet geschikt zijn. Dat laatste wijt ILT ook aan de protocollen, die onvoldoende eisen stellen aan de technische eigenschappen van afdichtmiddelen. Het toezicht op de aanleg van bodemenergie is een verantwoordelijkheid van de gemeentelijke omgevingsdiensten, maar ILT biedt hen aan te helpen met kennis en ILT zal zelf ook steekproefsgewijs toezicht blijven houden.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….