Blockchain koppelt elektrische auto’s aan balanshandhaving

23 april 2020

Elektrische energie is een wonderbaarlijk fenomeen. De energie verplaatst zich met de snelheid van het licht en verbruik vindt plaats op hetzelfde moment als opwek. Kolen- en gascentrales passen daarom continu de productie aan op de vraag. In de komende jaren worden die traditionele centrales echter vervangen door minder goed stuurbare productie, zoals zon- en windenergie. Om dat mogelijk te maken zal vraag naar elektriciteit veel meer dan voorheen, rekening moeten houden met het aanbod. Dat om te voorkomen dat er grote overschotten of tekorten ontstaan die tot black-outs kunnen leiden. Hoe belangrijk dat is, bleek onlangs op tweede Paasdag: dertien uur lang werd geld toe gegeven bij de koop van elektriciteit, tot een kleine 80 EUR/MWh aan toe.

Het goede nieuws is dat overheden zwaar inzetten op elektrisch vervoer. In 2030 rijden er waarschijnlijk miljoenen auto’s rond die in staat zijn elektriciteit op te slaan en eventueel zelfs weer terug in het net te stoppen. De kunst is om daar op een goede manier gebruik van te kunnen maken. Alleen als een elektrische auto met het net verbonden is, kan worden geladen of ontladen. Vervolgens is er een sturingsmechanisme nodig om dat (ont)laadproces af te stemmen op de balanssituatie in het net. Idealiter gebeurt dat met toestemming van de eigenaar die daar een passende beloning voor ontvangt. Bijkomend probleem is dat het per auto en per keer, slechts om klein bier gaat. Er komt dus nogal wat meet- en rekenwerk bij kijken om dat proces in goede banen te leiden.

Netbeheerder TenneT wil met de zogenaamde blockchain technologie de uitdaging van het aansturen, meten en afrekenen van miljoenen (ont)laadsessies aanpakken. Daartoe lanceert TenneT het IT-platform Equity dat als basis moet dienen voor het betrekken van elektrische auto’s bij de balanshandhaving. Niet alleen in Nederland maar op Europese schaal. Aan het platform kan een app worden gekoppeld waarmee automobilisten een deel van de accucapaciteit vrij kunnen geven voor netbalancering.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….