Biomassa verdient een beter lot dan verbranding

13 februari 2018

Om de klimaatafspraken van Parijs te kunnen halen, is meer nodig dan inzetten op wind, zon en biomassa voor de energieproductie. Broeikasgassen moeten te zijner tijd ook op actieve wijze uit de atmosfeer worden verwijderd. Verbranding van biomassa combineren met afvangen en ondergronds opslaan van CO2, is de meest voor de hand liggende methode om zulke ‘negatieve emissies’ mogelijk te maken. Daarvoor is echter heel veel biomassa nodig wat vragen oproept over zaken als ruimtebeslag, concurrentie met voedselproductie en aantasting van natuur. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft daarom onderzocht hoe negatieve emissies op een meer verantwoorde manier gerealiseerd kunnen worden en wat dat dan gaat kosten. Uit de unieke verkenning blijkt dat diverse toepassingen van biomassa tot goedkopere negatieve emissies kunnen leiden dan afvangen en opslaan na verbranding. Zo kan bijvoorbeeld biomassa in de vorm van olifantsgras aan beton worden toegevoegd. Biomassa als grondstof in de chemie biedt eveneens perspectief om op kosteneffectieve wijze CO2 langdurig te kunnen vastleggen. Daarnaast wijst PBL in het interessante rapport op tal van andere mogelijkheden. Zo kan in de landbouw met een mix aan kostenefficiënte maatregelen de hoeveelheid biomassa in de bodem aanzienlijk verhogen en zodoende koolstof opslaan.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….