Biomassa op weg naar de uitgang

03 juli 2020

De Kamer heeft een motie aangenomen die oproept niet langer subsidie toe te kennen aan bepaalde biomassaprojecten en de regering zal deze motie uitvoeren.

Dat heeft Minister van Economische Zaken en Klimaat de Kamer in woord en schrift laten weten.  Bij de eerstvolgende gelegenheid om SDE subsidie aan te vragen, november 2020, zal het loket voor kleine biomassa installaties (tot 5 MWth) gesloten blijven. Volgend jaar komen installaties tot 50 MWth alleen voor subsidie in aanmerking als ze voldoen aan veel strengere emissie-eisen dan nu het geval is. Tevens zal Wiebes bepalen tot welk jaar uiterlijk nog subsidie voor biomassa aangevraagd kan worden. Tenslotte zegt Wiebes toe dat er een uitfaseringsstrategie zal worden vastgesteld. Daarin wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe het gebruik van houtige biomassa voor warmteproductie zal worden afgebouwd. Wel bouwt de minister nog een ontsnappingsmogelijkheid in: de gekozen einddatum mag de transitie naar een duurzame energievoorziening niet in de weg staan.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….