Biomassa moet vooral hoogwaardig worden toegepast

19 oktober 2020

De regering wil het gebruik van houtige biomassa voor energieproductie geleidelijk aan ombuigen richting hoogwaardigere toepassingen. Dat schrijft de regering in een uitvoerige brief aan de Tweede Kamer. Het biomassabeleid dat de regering voor ogen staat, bestaat uit drie kernbegrippen: afbouw, ombouw en opbouw. Laagwaardige toepassingen zoals voor de productie van lage temperatuurwarmte en elektriciteit, moeten op termijn worden afgebouwd. Voor zwaar transport en de productie van hoge temperatuurwarmte is stoppen met biomassa lastig, dus daar wordt meer tijd voor uitgetrokken en richt het beleid zich op ombouw. Het uiteindelijke doel van de regering is om biomassa vooral voor hoogwaardige toepassingen in te zetten, zoals bijvoorbeeld voor de productie van bioplastics. Die toepassingen moeten dus worden opgebouwd. Overigens valt de productie van groen gas in de laatste categorie. De regering ziet groen gas namelijk als wenselijk voor toepassingen en functies waar alternatieven niet haalbaar zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor hoge temperatuur warmte, pieklast in warmtenetten en verwarming van woningen waar isolatie of warmtenetten niet realiseerbaar zijn.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….