Biomassa bijstook in kolencentrale Eemshaven naar 30%

26 maart 2021

De kolencentrale in de Eemshaven mag momenteel 15% biomassa bijstoken, maar eigenaar RWE wil dat aandeel graag verdubbelen. Daartoe moet de vergunning worden aangepast. De provincie Groningen als bevoegd gezag is van plan om die aanpassing toe te staan en de Gedeputeerde Staten hebben de ontwerp-beschikking voor de revisievergunning goedgekeurd. Dat het gebruik van biomassa aan zware kritiek onderhevig is, neemt niet weg dat de provincie aanvragen moet goedkeuren als die aan alle wettelijke eisen voldoen. Volgens de provincie is dat het geval. RWE is van plan om onder andere biomassa te gaan gebruiken die afkomstig is uit de afvalstromen van de voedselindustrie. Dat betreft lignine en bentoniet. Bentoniet is een kleiachtig materiaal dat wordt gebruikt als filter en wordt afgedankt als het verzadigd is met plantaardige olie. Met pakweg 110 kton/jaar afval uit voedingsindustrie, maken deze biomassastromen slechts een gering deel uit van de totale uitbreiding, want RWE wil de categorie hout en suikerrietafval verhogen met 690 kton/jaar.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….