Bezwaren tegen aanlanding wind op zee te Borssele verworpen

08 februari 2023

Naar verwachting worden eind dit jaar enkele kavels van het windenergiegebied IJmuiden Ver geveild. Een deel van dat park, gelegen op 62 km uit de kust, moet op het landelijke hoogspanningsnet nabij kerncentrale Borssele worden aangesloten. Om die aansluiting mogelijk te maken, heeft de regering een zogeheten inpassingsplan vastgesteld. EPZ, de exploitant van de kerncentrale, vreest echter dat de aansluiting ten koste gaat van de mogelijkheid om te zijner tijd nieuwe kerncentrales in gemeente Borsele te bouwen. EPZ heeft daarom beroep ingesteld tegen het inpassingsplan voor de aanlanding van elektriciteit afkomstig van IJmuiden Ver. Naast vrees voor ruimtebeslag, voert EPZ aan dat aanlanding ten koste kan gaan van de capaciteit en stabiliteit van het landelijke hoogspanningsnet. Deze betogen slagen niet, volgens de Raad van State. De Raad ziet geen aanleiding om te twijfelen aan de claim van het ministerie dat het inpassingsplan niet botst met de reservering van ruimte voor nieuwe kerncentrales. Ook de stelling van TenneT dat er geen aanwijzingen zijn dat de aanlanding van "Net op zee IJmuiden Ver Alpha" een negatieve invloed zal hebben op de stabiliteit van het landelijke hoogspanningsnet, volstaat voor de Raad om het beroep van EPZ af te wijzen. Het besluit om het inpassingsplan vast te stellen is gebaseerd op voldoende kennis en deugdelijk gemotiveerd, aldus de Raad.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….