Betrouwbaarheid van regionale energienetten is stabiel

30 juli 2018

Toezichthouder ACM heeft factsheets gepubliceerd met informatie over de prestaties van regionale netbeheerders in 2017. Uit de overzichten blijkt dat de leveringszekerheid van de energievoorziening onveranderd hoog is gebleven. De elektriciteitslevering  scoort al enkele jaren een gemiddelde onvoorziene uitval van minder dan 20 minuten. Daarbij heeft ACM alleen gekeken naar storingen in de regionale netten. Onderbreking van de levering door het falen van de hoogspanningsnetten van TenneT worden niet meegenomen bij het beoordelen van de prestatie van de regionale netbeheerder. Op jaarbasis heeft een op de vier aangeslotenen te maken met een onvoorziene storing van het regionale elektriciteitsnet. Dat houdt in dat de gemiddelde uitvalduur van getroffenen zo’n 80 minuten bedraagt. Bij gaslevering liggen die cijfers heel anders. Een onvoorziene onderbreking van de gaslevering duurt met gemiddeld 143 minuten bijna twee keer zo lang duurt als bij elektriciteit. Daar staat tegenover dat de kans om met uitval te worden geconfronteerd erg klein is: 7 op de 1000. De gemiddelde onvoorziene uitval ligt rond de 1 minuut per jaar. Zou ACM de cijfers inclusief uitval vanwege storingen bij de landelijke netbeheerders presenteren, dan zouden de verschillen nog groter zijn. Storingen in het landelijk gasnet komen welhaast nooit voor terwijl storingen bij TenneT helaas af en toe de voorpagina’s van de kranten halen.  


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….