Bestemmingsplan op groen voor windpark bij Vlissingen

06 augustus 2020

Bezwaren tegen wijzigingen van bestemmingsplannen en/of vergunningen voor zonne- en windparken maken zelden kans van slagen. Dat geldt al helemaal als de Crisis- en herstelplan van toepassing is. Zelfs als er goede argumenten zijn om plannen aan te vechten, dan ligt de lat voor succes hoog. Dat blijkt onder andere uit de uitspraak van de Raad van State inzake een windpark bij Vlissingen–Oost. Een agrariër die in de buurt van Zeehaven en industrieterrein Sloe woont, vocht een wijziging van het bestemmingsplan aan. De gemeente wil het mogelijk maken om op het terrein vijf grote windturbines te bouwen.

De omwonende maakte onder andere bezwaar tegen de turbines, omdat die het functioneren van militaire zend- en ontvangstinstallaties zouden aantasten. De Raad gaat daar niet in mee. De agrariër kan zich namelijk niet beroepen op schade die het windpark aan anderen dan hemzelf toebrengt. De fraaie term die daar voor wordt gebruikt is het ‘relativiteitsvereiste’. Als de klacht al terecht is, dan is het aan het ministerie van defensie om in verzet te komen. Het beroep tegen de wijziging van het bestemmingsplan wordt daarom afgewezen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….