Beslisboom voorrang op het stroomnet

14 juli 2023

Anderhalf jaar geleden eisten provincies zeggenschap bij het toewijzen van schaarse ruimte op het elektriciteitsnet. In plaats van het non-discriminatoire aansluitbeleid dat netbeheerders wettelijk verplicht moeten toepassen, wilden provincies voorrang voor aansluitingen met een maatschappelijke functie. Dat zogeheten ‘first come, first serve’ kan er immers toe leiden dat een ziekenhuis geen nieuwe aansluiting krijgt omdat een casino eerder was, aldus de provincies. Die oproep vond gehoor in de landelijke politiek en ook toezichthouder ACM zag het belang van anders verdelen van de schaarse ruimte. Echter, in plaats van de provincies zeggenschap te geven, heeft ACM conceptrichtlijnen opgesteld die de netbeheerders zouden moeten volgen bij het prioriteren van aanvragen voor nieuwe aansluitingen. Daarin is uitgewerkt dat netbeheerders voorrang geven aan projecten die helpen om filevorming op het net op te lossen. Daarnaast moeten projecten die bijdragen aan belangrijke maatschappelijke doelen zoals veiligheid, gezondheidszorg, woningbouw, onderwijs en duurzaamheid ook voorrang kunnen krijgen. ACM heeft het ontwerpcodebesluit in de vorm van een publieksconsultatie gegoten omdat een breed draagvlak voor het afwijken van het non-discriminatie beginsel belangrijk is. De consultatie staat open tot 5 oktober.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….