Alles over de Nederlandse gaswinning in één rapport

14 januari 2020

In Nederland wordt veel informatie gepubliceerd over de winning van delfstoffen in het algemeen en over de gaswinning in het bijzonder. Zo publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek heel veel cijfers, meldt TNO’s NLOG nauwgezet de voortgang bij vergunningsverlening en winningsplannen, stuurt de regering een groot aantal openbare brieven, nota’s en rapporten naar het parlement en publiceren veel gasproducenten jaarcijfers. Juist vanwege die overvloed aan informatie, is het vermeldenswaardig dat de regering een zogeheten EITI-rapport naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

EITI staat voor de Extractive Industries Transparency Initiatief, oftewel een initiatief van de sector delfstoffenwinning om openheid van zaken te  geven. Bijzonder aan het betreffende rapport is dat het een totaal overzicht geeft van zaken die spelen, beginnend bij de ontstaansgeschiedenis, beschrijving van de huidige stand van zaken, de regelgeving die van toepassing is en afsluitend financiële informatie over de winning van delfstoffen. Die financiële informatie heeft betrekking op het jaar 2017. In dat jaar maakte delfstoffenwinning met een toegevoegde waarde van 7,4 miljard euro, 1% van het binnenlandse bruto product uit.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….