Afvalverwerker Twence mag groen gas produceren

29 oktober 2020

In Twente werken tien gemeenten samen met afvalverwerker Twence aan de verduurzaming van de energievoorziening. Voor elektriciteit is dat relatief eenvoudig, omdat de verbranding van afval veel stoom en elektriciteit oplevert. De verduurzaming van het gasverbruik is moeizamer. Twence werkt al jaren aan plannen om in Zenderen groen gas uit varkensmest te winnen. In 2017 werd aan het project SDE+ subsidie toegekend, maar de Raad van State vernietigde enkele maanden later de vergunning, omdat die in strijd was met het bestemmingsplan. De stortplaats Elhorst/Vloedbelt is namelijk aangewezen voor afvalverwerking en dat is volgens de rechters toch echt iets anders dan mestverwerking. Dat euvel werd door de provincie Overijssel verholpen met een zogenaamd inpassingsplan. In een nieuwe rechtszaak oordeelt de Raad van State dat het inpassingsplan echter onvoldoende motiveert waarom de fabriek nodig is. Het inpassingsplan en de daarop gebaseerde omgevingsvergunning worden daarom vernietigd. Omdat de provincie in de procedure wel duidelijk heeft gemaakt dat er in Oost-Nederland sprake is van een mestoverschot, laat de Raad de rechtsgevolgen in stand. Met andere woorden, ondanks de schoonheidsfout in het inpassingplan, kan Twence de installatie bouwen die jaarlijks 3,5 miljoen m3 groen gas van aardgaskwaliteit moet opleveren.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….