Aftrap Klimaatakkoord: Naar meetbare en betaalbare resultaten

26 februari 2018

In het Regeerakkoord hebben de regerende partijen ambitieuze klimaatdoelen vastlegt. Hoe die doelen bereikt kunnen worden, wil de regering samen met marktpartijen, belangenbehartigers en lagere overheden, vastleggen in een Klimaatakkoord. Dat akkoord moet de opvolger worden van het Energieakkoord uit 2013. Doel is om in 2030 49 Mton minder CO2 uit te stoten. Die opgave verdeelt de regering over vijf verschillende sectoren waarbij het leeuwendeel van de prestatie door de sectoren ‘Industrie’ en ‘Elektriciteit’ geleverd moet worden.  In een brief aan de Tweede Kamer meldt de regering dat maatregelen voor reductie van de uitstoot vooral kostenefficiënt moeten zijn en dat met het oog op de lange termijn: 2050. De maatregelen gaan volgens de regering veel geld kosten en daarom is het zaak dat het geld ook daadwerkelijk goed wordt besteed. De regering wil daarom ook dat maatregelen concreet en technisch haalbaar zijn. De regering stelt voor elk van de vijf sectoren taakgroepen in, tafels geheten, en wil voor de zomer afspraken op hoofdlijnen zien. In het najaar moeten die hoofdlijnen verder worden uitgewerkt zodat het akkoord in 2019 van start kan gaan.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….