Afkoppeling van stadsverwarming wordt weer een dure aangelegenheid

23 december 2019

Onder de vlag “Stadsverarming’ werd in de periode 2015/2016 campagne gevoerd tegen de hoge tarieven die warmteleveranciers in rekening brachten voor afkoppeling van stadsverwarming. Huishoudens die van Eneco’s stadsverwarming wilden overstappen naar warmtepompen, moesten zo’n 3500 euro betalen voor het afsluiten van de warmtelevering. Dat forse prijskaartje had volgens Eneco te maken met de kosten van het verwijderen van pijpleidingen, wat noodzakelijk werd geacht voor de veiligheid. Echter, onder druk van de publieke opinie, werd het tarief verlaagd naar 423 euro. Dat tarief mag van toezichthouder ACM weer omhoog.

In het tarievenbesluit warmteleveranciers 2020 wordt voor het afsluiten van kleinverbruikers de streep getrokken bij een kleine 3100 euro incl. BTW. Dat maximum tarief is gebaseerd op de gemiddelde werkelijke kosten die warmteleveranciers maken voor het afsluiten. Daarmee bevestigt ACM dat het volledig afkoppelen van stadsverwarming daadwerkelijk een dure aangelegenheid is. Echter, Stadsverarming bracht daar in het verleden tegen in dat het helemaal niet nodig is om de leidingen weg te halen. De leidingen in de meterkast afkoppelen en afdoppen zou volstaan en hoeft niet veel te kosten. Ook dat wordt door ACM in het tariefbesluit bevestigd, zij het dat deze werkwijze alleen mag worden toegepast voor tijdelijke afsluitingen. Tijdelijk is daarbij een periode van maximaal twee jaar en het bijbehorende maximum tarief wordt op een dikke 250 euro incl. BTW gesteld. Wel staat het staat warmteleveranciers vrij om lagere tarieven te hanteren dan de maxima vastgesteld door ACM.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….