Afbouw fossiele subsidies met aandacht voor emissiehandel

18 oktober 2023

Onlangs stemde de Tweede Kamer in met een motie die de regering oproept om scenario’s voor de afbouw van fossiele subsidies in kaart te brengen en wel via afbouwpaden van 2, 5 en 7 jaar. Hoewel de motie in wezen weinig toevoegt aan waar de regering al mee bezig is, bevestigde de instemming wel het grote belang dat de politiek aan de afbouw hecht. Voor XR vooralsnog voldoende reden om de dagelijkse bezettingen van het laatste stukje van de A12 op te schorten. Daarnaast is er in de media veel aandacht voor een intellectuele tweestrijd tussen economen enerzijds en energie-experts anderzijds over de rol van Europese emissiehandel (ETS) bij het terugdringen van de CO₂-uitstoot. De energie-experts claimen namelijk dat wel of geen fossiele subsidie van ondergeschikt belang is bij het terugdringen van uitstoot, in zoverre het activiteiten betreft die onder dat ETS vallen. Die boodschap is door de Tweede Kamer opgepakt. Via een aangenomen motie brengt de Kamer een nuancering aan in de eerdere motie voor afbouwscenario’s. Naast rekening houden met gevolgen voor kwetsbare groepen en bedrijven, moet de regering nu ook rekening houden met mogelijke weglekeffecten, de impact op een gelijk speelveld en de Nederlandse economie en de effectiviteit van al bestaand klimaatbeleid, zoals het ETS.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….