Advies: Een CO2-budget voor bedrijven via de energieleveranciers.

18 juni 2021

Naar voorbeeld van de aanpak van de coronacrisis, heeft adviesbureau CE Delft, samen met een groep wetenschappers, een Klimaatcrisis Beleid Team (KBT) opgericht. Na eerdere adviezen over CO2-reductie in het algemeen, reductie in de gebouwde omgeving en reductie bij mobiliteit, heeft de groep nu een advies uitgebracht over hoe de CO2-uitstoot door de industrie het beste kan worden teruggedrongen. In het kort komt dat er op neer om een CO2-budget in te stellen voor de niet-ETS sector, dat door de energieleveranciers moet worden uitgevoerd. Daarmee omzeilt het KBT het probleem van de hoge administratieve lasten van het Europese systeem van verhandelbare emissierechten (ETS) voor de grootindustrie. Deelnemers aan dit ETS moeten immers nauwgezet niet alleen de uitstoot van CO2, maar van alle broeikasgassen monitoren op niveau van installaties. Voor kleine uitstoters, tezamen verantwoordelijk voor 25% van de industriële uitstoot in Nederland, is dat veel te omslachtig en dus te duur. Daarom stelt het KBT dus voor om de leveranciers van olieproducten en aardgas verantwoordelijk te maken voor het inkopen van voldoende emissierechten. Om de prijsstijging van de brandstoffen als gevolg van deze verplichte inkoop te compenseren, wil het KBT onder andere subsidies voor emissiereductie en lagere belasting op elektriciteit.  Overigens meldde de regering onlangs nog aan de Tweede Kamer dat adviezen zoals van het KBT altijd welkom zijn, maar dat de Klimaatwet de rol van officiële adviseur klimaatbeleid bij de Raad van State legt.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….