Actieplan Bos en Hout tegen opwarming van de aarde

27 oktober 2016

Het plan is op de Nationale Klimaat Top van 26 oktober 2016 aan Staatsecretaris Dijkstra aangeboden.  Zij gaf aan de intentieovereenkomst van het plan uit te zullen voeren. Het plan kost ongeveer 3 miljard euro en is een initiatief van Staatsbosbeheer. Een deel van de nieuwe bossen kan op bestaande natuur- en recreatieterreinen worden aangeplant. Ook braakliggende bouwgrond, landbouwgrond en industrieterreinen kunnen voor ‘tijdelijke natuur’ worden gebruikt.  De bossen zijn bedoeld om de klimaatdoelen van 2050 te halen. Groeiende bomen leggen namelijk CO2 vast en door het hout van die bomen te gebruiken in de bouw en als grondstof voor de chemische industrie, kan die CO2 ook langdurig worden vastgehouden. De bos- en houtsector is overigens niet de enige sector die tijdens de Klimaattop ambitieuze plannen lanceert. Ook een veertigtal bedrijven actief op het gebied van duurzame energie roepen op tot actie. Ze willen dat de regering een Klimaatwet opstelt met concrete doelen voor de jaren 2030 en 2040.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….