Aardwarmte is geen loterij zonder nieten

19 juli 2017

De toezichthouder  op mijnactiviteiten, SodM, waarschuwt indringend tegen de gevaren van het gebruik van aardwarmte, oftewel geothermie. De overheid omarmt geothermie omdat het een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verduurzaming van de energieproductie. Dat enthousiasme mag er echter niet toe leiden dat veiligheid en milieubescherming in het gedrang komen. Volgens SodM dreigt dat namelijk te gebeuren. Vergunningen worden te gemakkelijk verleend terwijl het slecht gesteld is met professionaliteit en de veiligheidscultuur in de sector. In het rapport waarop SodM het advies baseert, wijst SodM in het bijzonder op de risico’s van toepassing van aardwarmte in aardbevingsgevoelige gebieden, zoals Groningen. Net als gaswinning kan geothermie spanning in de ondergrond veroorzaken met aardbevingen als gevolg. SodM pleit daarom voor grote terughoudendheid bij het toepassen van geothermie in gebeden zoals Groningen.  Meer in het algemeen pleit SodM voor hoge eisen aan de deskundigheid van aannemers en beheerders van winningsinstallaties in de geothermie sector. SodM wil dat de sector eigen veiligheidstandaarden ontwikkelt.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….