Aardgas als vangnet in de energietransitie

15 oktober 2020

Nogepa, de brancheorganisatie van olie- gasproducenten in Nederland, heeft het publiek gepolst over hun visie op het gebruik van aardgas. Daaruit blijkt dat Nederlanders nog steeds een rol zien voor aardgas in het traject naar een duurzame energievoorziening. De meerderheid van de kleine 2000 deelnemers aan het onderzoek beseft dat er lastige keuzes moeten worden gemaakt. Aardgas kan dan dienen als vangnet als er te weinig energie uit duurzame bronnen beschikbaar is. Nogepa is blij met het onderzoek, want daaruit blijkt ook steun voor het voortzetten van gaswinning uit kleine velden. Vooral aardgaswinning op zee kan op een groot draagvlak rekenen, want ruim de helft van de ondervraagden staat daar (heel) positief tegenover. De mensen die negatief staan tegenover gaswinning uit kleine velden, vrezen vooral riskante aardschokken. Nogepa wijst er echter op dat de schaal van kleine velden zo veel kleiner is dan het Groningenveld, dat gaswinning uit kleine velden qua risico niet te vergelijken is met Groningen.   


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….