Aansluitplicht voor gas vervalt voor gebouwen?

12 december 2016

De minister van Economische Zaken heeft een lange termijn energieagenda gepubliceerd. De agenda geeft aan hoe de overheid de transitie naar een CO2 arme energievoorziening wil realiseren. Zo moeten op termijn alle auto’s het zonder benzine of diesel gaan stellen. De opwekking van duurzame energie blijft belangrijk, maar het zwaartepunt van het beleid moet op het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen komen te liggen. Het afvangen en opslaan van CO2 zou daardoor aan belang kunnen gaan winnen. Ook vergaande isolatie van gebouwen moet in de toekomst veel meer aandacht krijgen, aldus minister Kamp. Het meest concreet is de energieagenda over de geleidelijke uitfasering van aardgas. Nederland moet af van het massale gebruik van aardgas voor verwarming van gebouwen, te beginnen met nieuwbouwwijken. Om dat mogelijk te maken wil de minister in 2018 de verplichting om gebouwen op het gasnet aan te sluiten uit de gaswet schrappen. Andere vormen van verwarming, zoals warmtepompen en geothermie worden dan aantrekkelijker. Ook de Tweede Kamer wil de aansluitplicht schrappen. Daardoor is het vrij waarschijnlijk dat de volgende regering daadwerkelijk die stap op weg naar de aardgasloze stad zal zetten.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….