270 miljoen euro voor verduurzaming industrie en energie-innovatieprojecten

08 maart 2023

Vanaf 15 maart gaan de loketten open voor subsidies waarmee de regering investeringen in verduurzaming van de industrie en de ontwikkeling van innovaties wil versnellen. In totaal gaat het om ruim 270 miljoen euro, opgedeeld in verschillende regelingen. Zo is voor de regeling Versnelde klimaatinvesteringen Industrie (VEKI) 138 miljoen euro beschikbaar. Deze regeling ondersteunt CO2-besparende maatregelen waarvan de werking bewezen is, maar die nog niet financieel rendabel zijn. Voor het uitvoeren van innovatieve pilot- en demonstratieprojecten die leiden tot CO2-reductie in 2030, is 74 miljoen euro beschikbaar onder de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). Tenslotte komt geld beschikbaar voor diverse overige regelingen zoals de Hernieuwbare Energieregeling (HER+) en tenders voor de Topsector Energie (TSE). Deze regelingen moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat de energietransitie betaalbaarder wordt en innovaties in de industrie op het gebied van circulaire economie worden gestimuleerd. Meer informatie is te vinden op de website van uitvoeringsinstantie RVO.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….