2018 was een goed jaar voor zonnestroom

03 januari 2019

De SER, als bewaker van het Energieakkoord, heeft bekend gemaakt dat in het afgelopen jaar 50% meer elektriciteit met zonnepanelen is opgewekt dan in 2017. Daarmee is zonne-energie goed voor zo’n 3% van de totale elektriciteitsvraag. De forse groei is vooral te danken aan toename van het aantal panelen. Daarnaast droeg ook het hoge aantal uren met zon bij aan de gestegen opbrengst. Ook de productie van elektriciteit uit biomassa nam flink toe. In 2018 is namelijk een begin gemaakt met bijstoken van biomassa in kolencentrales. Biomassa vult daarmee 5% van de landelijke elektriciteitsvraag in. Bij windenergie daarentegen was sprake van ‘stilte voor de storm’. De productie van windenergie bleef vorig jaar namelijk min of meer gelijk aan de productie in 2017, maar daar komt de komende tijd verandering in als de grote windparken op zee in gebruik worden genomen. In afwachting daarvan groeit de totale hoeveelheid duurzame energie slechts mondjesmaat. Het aandeel hernieuwbare energie in de totale energievraag was in 2018 met 7,3% slechts iets hoger dan de 6,6% in 2017, aldus de SER op basis van cijfers van Enrgieopwek.nl .


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….