2 miljard euro extra voor opwek duurzame energie

06 maart 2020

Na tien jaar subsidiëren van de productie van duurzame energie, wordt komend najaar ook CO2-uitstoot besparende consumptie aan het SDE subsidiestelsel toegevoegd. Maar voor het zover is, wordt eerst nog een keer een klassieke subsidietoekenningsronde georganiseerd, dus uitsluitend voor opwek. Dat zou een soort inhaalronde worden die geen extra geld zou kosten. Immers, niet alle projecten waaraan subsidie wordt toegekend worden daadwerkelijk gerealiseerd. Zodoende blijft er altijd wel wat op de plank achter. Dat onbenutte geld, geschat op 2 miljard euro, wilde de regering alsnog via de inhaalronde inzetten waar het voor bestemd was. Echter, aan de toegezegde 2 miljard euro, voegt de minister nu alsnog 2 miljard euro toe waardoor het totale budget nu 4 miljard euro bedraagt.

De gulheid van de regering wordt mede veroorzaakt door het huidige jaartal: 2020. Dit jaar moet Nederland namelijk voldoen aan de EU eis om 14% van de energiebehoefte duurzaam op te wekken. Politiek mogelijk nog belangrijker, is de uitspraak in de zogenaamde Urgenda klimaatrechtszaak: 25% CO2-reductie in 2020. Om aan die uitspraak te voldoen, moet de regering alles op alles zetten. Bij de toekenning van SDE-subsidie in het najaar van 2019, zijn echter pakweg 6000 van de 7000 aanvragen afgewezen, omdat het budget vergeven was. Dat lot trof vooral veel ‘zon-op-dak’ projecten. Die zijn namelijk relatief duur, terwijl de SDE-systematiek beschikbaar budget juist toekent aan de goedkoopste energieproductie. Anderzijds kan zon op dak vaak wel snel worden gerealiseerd en in een cruciaal jaar als 2020 is dat dus wel wat waard.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….