19 nieuwe proeftuinen aardgasvrije wijken

27 oktober 2020

Minister Ollongren heeft de winnaars bekend gemaakt van de tweede ronde subsidietoekenning aan zogeheten proeftuinen aardgas vrije wijken. Van de 71 aanvragen worden 19 projecten gehonoreerd, waar de regering in totaal 100 miljoen euro voor uittrekt. Bij de selectie is onder andere gelet op een goede variëteit van technieken en duurzame bronnen en verschillende aanpakken om de participatie met bewoners in te richten. Verder is gestreefd naar een evenwichtige verdeling over grote en kleine gemeenten en voldoende spreiding over heel Nederland. Ook was er aandacht voor een goede balans tussen huur- en koopwoningen en utiliteitsgebouwen. Overigens ontbreekt CO2-besparing in de lijst met selectiecriteria, wat opvallend is omdat de subsidie wordt betaald vanuit de zogenaamde Klimaatenveloppe (klimaatgeld uit het regeerakkoord). Wel is er deze keer oog voor innovatie, wat onder andere blijkt uit de selectie van twee projecten waarin de hoofdrol is weggelegd voor waterstof. Het grootste deel van de projecten mikt op de aanleg van warmtenetten en dan vooral midden-temperatuur warmte. Daar wordt meestal een aflevertemperatuur van 70 o C onder verstaan, wat ook geschikt is voor matig geïsoleerde huizen. Slechts enkele projecten mikken op lage temperatuur warmtelevering. Zulke netten worden in het algemeen gezien als toekomstbestendig, maar stellen wel hoge eisen aan de thermische kwaliteit van de aangesloten woningen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….