Transporttarieven energie stijgen voor 2024

30 november 2023

Terug naar Informatie & Nieuws

Transporttarieven energie stijgen voor 2024

Transporttarieven energie stijgen voor 2024

ACM heeft de transporttarieven vastgesteld die TenneT en de regionale netbeheerders in 2024 mogen hanteren. Ten opzichte van 2023 stijgen die tarieven behoorlijk. Vooral de tarieven van TenneT gaan fors omhoog: tussen de 81 en 127%, afhankelijk van het spanningsniveau. Voor zeer grote afnemers doet dat dubbel pijn, want ook de regeling die tot 90% korting bood bij basislastafname, wordt per 1/1/2024 geschrapt. De tarieven van regionale netbeheerders gaan minder spectaculair omhoog, maar met pakweg 18% voor kleinverbruikers, stijgen de transportkosten wel harder dan de algemene inflatie. De stijgingen worden vooral veroorzaakt door hoge kosten voor uitbreiding en verzwaring van de netten. Ook gaat bij het transport van elektriciteit ruim 5% van de energie verloren. Netbeheerders moeten hiervoor vervangende elektriciteit inkopen en de inkoop van die netverliezen is fors duurder geworden sinds zomer 2021.  

opens in new window