Toezichthouder pleit voor einde salderingsregeling

16 januari 2023

Terug naar Informatie & Nieuws

Toezichthouder pleit voor einde salderingsregeling

Op dinsdag 17 januari bespreekt de Tweede Kamer het wetsvoorstel om de zogeheten salderingsregeling zo snel mogelijk af te bouwen. Die voorgestelde afbouw begint in 2025 en duurt tot en met 2030. In die periode neemt het percentage in het net ingevoede elektriciteit dat mag worden gesaldeerd geleidelijk af. Zoals gebruikelijk proberen tal van partijen de uitkomst van het Kammerdebat te beïnvloeden. Zo pleiten de netbeheerders voor afschaffing, want saldering betekent de facto dat bezitters van zonnepanelen het openbare net als gratis batterij kunnen gebruiken. Dat kost veel geld, geld dat door huishoudens zonder panelen moet worden opgebracht. De Consumentenbond negeert de kosten voor de niet-bezitters en wil daarentegen saldering juist behouden, omdat de aanschaf van zonnepanelen daardoor voor consumenten interessant blijft. Opmerkelijk is dat de visie van de toezichthouder ACM botst met die van de Consumentenbond. Volgens de ACM was saldering ooit een nuttig instrument om aanschaf door consumenten te stimuleren, maar zo’n investering loont tegenwoordig ook zonder saldering. Daarbij komt dat saldering zorgt voor extra druk op de nu al overbelaste netten en daarmee voor hogere kosten die door alle kleinverbruikers, dus ook die zonder zonnepanelen, moeten worden opgebracht. Derhalve steunt ACM het voorstel voor afbouw.

opens in new window