Regering zoekt opvolger prijsplafond

24 februari 2023

Terug naar Informatie & Nieuws

Regering zoekt opvolger prijsplafond

Het afgelopen jaar heeft de regering onder grote tijdsdruk diverse maatregelen getroffen om de energierekening voor huishoudens en kleine bedrijven dragelijk te houden. Dat betrof onder andere tijdelijk verlaagde BTW, energietoeslagen en bovenal, het prijsplafond. Helaas zorgen deze maatregelen niet voor structureel lagere energierekeningen en dat zou eigenlijk wel moeten. De regering onderzoekt daarom diverse maatregelen om kwetsbare huishoudens ook na afloop van de huidige steun te kunnen blijven helpen en tevens maatregelen die zorgen voor een lager energieverbruik. Bovendien wil de regering steun gerichter terecht laten komen bij kwetsbare huishoudens, dat in tegenstelling tot het prijsplafond waar zowel rijk als arm van profiteren. In een uitvoerige brief aan de Tweede Kamer zet de regering diverse denkrichtingen uiteen. Opvallend is dat de regering ook indirecte maatregelen overweegt, zoals sleutelen aan de huur. Verhuurders van sociale huurwoningen met een slecht energielabel moeten dan korting geven op de huur. Dat is enerzijds gunstig voor de bewoners en anderzijds moet het de verhuurder aanzetten tot het verbeteren van de energieprestatie van de betreffende woningen. De regering mikt er op om in de loop van augustus de maatregelen voor 2024 vast te leggen.

opens in new window