Minder kolen = meer gas

01 juni 2018

Terug naar Informatie & Nieuws

Minder kolen = meer gas

De regering wil de CO2-uitstoot sterk terugdringen en heeft diverse sectoren specifieke doelen opgelegd. De sectoren transport, industrie en de gebouwde omgeving zullen hun doel naar verwachting deels bereiken door over te stappen van fossiele brandstof naar elektriciteit. Daardoor zal de vraag naar elektriciteit sterk stijgen. Echter, juist de sector elektriciteit moet van de regering de zwaarste emissiereductie realiseren. Om daarover elke twijfel weg te nemen kondigde de regering onlangs aan dat de twee oudste kolencentrales, zijnde Hemweg 8 en Amer 9, eind 2024 moeten stoppen met het gebruik van steenkool. De drie nieuwste centrales mogen tot eind 2029 kolen gebruiken, maar per 1/1/2030 moet het helemaal afgelopen zijn met steenkool als brandstof voor elektriciteitsproductie.

 

Hoe moet het dan verder met de te verwachten sterke groei van de vraag naar elektriciteit? Volgens professor Mulder van de Rijksuniversiteit Groningen kan dat maar één ding betekenen: er zijn meer gascentrales nodig. Uit onderzoek van de universiteit blijkt dat de vraag naar elektriciteit tussen nu en 2050 mogelijk zelfs met 50% kan stijgen. Die forse groei, gecombineerd met het verdwijnen van steenkool, kan er zelfs toe leiden dat de vraag naar aardgas eerst nog stijgt voordat er een geleidelijke daling wordt ingezet. In het extreme geval is er in 2050 nog steeds 30 miljard m3 per jaar nodig. Ter vergelijk, het huidige verbruik in Nederland ligt rond 40 miljard m3 per jaar. De universiteit ontleent de inschatting van het verbruik in de verre toekomst aan scenariostudies. Andere aannames leiden dan tot andere resultaten. De genoemde 30 miljard m3 per jaar is dus geen hard getal, maar desalniettemin is de boodschap duidelijk: aardgas blijft in Nederland nog decennialang een belangrijke brandstof.

opens in new window