Leveringszekerheid elektriciteit wordt minder vanzelfsprekend

12 januari 2023

Terug naar Informatie & Nieuws

Leveringszekerheid elektriciteit wordt minder vanzelfsprekend

In het nieuwste rapport over leveringszekerheid, constateert TenneT dat er tot 2025 voldoende productiecapaciteit is om zo goed als altijd aan de vraag naar elektriciteit te voldoen. In de jaren daarna nemen echter de onzekerheden toe, omdat enerzijds de vraag stijgt en anderzijds regelbaar productievermogen wordt vervangen door weersafhankelijke productie. Vanaf 2030 zou dat tot tekorten kunnen leiden, waardoor op bepaalde momenten niet aan de vraag kan worden voldaan. In het basisscenario van TenneT zou dit gedurende 4,5 uur per jaar het geval kunnen zijn, dus 0,5 uur meer dan de norm van 4 uur/jaar. Die uitkomst staat uiteraard niet vast. Het rapport Monitoring Leveringszekerheid 2022 dient er juist toe om vroegtijdig mogelijke problemen te constateren, zodat tijdig kan worden bijgestuurd. Die bijsturing moet zich volgens TenneT richten op flexibilisering van de vraag, ontwikkeling van opslag en stimulering van regelbare opwekcapaciteit. Ook uitbreiding van hoogspanningsverbindingen met omliggende landen kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verhogen van de leveringszekerheid.

opens in new window