Financiële bijsluiter voor contracten met dynamische tarieven?

19 juni 2023

Terug naar Informatie & Nieuws

Financiële bijsluiter voor contracten met dynamische tarieven?

In de Tweede Kamer gaan stemmen op om aanbieders van energiecontracten met dynamische tarieven te verplichten om (potentiële) klanten te waarschuwen voor risico’s die ze lopen. Afnemers met zulke contracten betalen tarieven die gebaseerd zijn op korte termijn groothandelsprijzen. Voor elektriciteit zijn dat uurprijzen en voor gas dagprijzen. In het afgelopen anderhalve jaar vielen die prijzen gemiddeld genomen beduidend goedkoper uit dan ‘vaste prijzen’, maar resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Als de prijzen op de dagvooruitmarkt door het dak gaan, dan kunnen afnemers met dynamische contracten duur uit zijn. Daar moeten ze vooraf voor worden gewaarschuwd, vindt de politiek.

VVDE, de brancheorganisatie voor leveranciers met dynamische tarieven reageert enigszins verbolgen op het voorstel. Immers, alle vormen van contracten houden risico’s in. Zo boden de zogeheten variabele contracten sinds de zomer van 2021 nauwelijks bescherming tegen stijgende energieprijzen, want die werden met 30 dagen vooraankondiging gewoon doorberekend aan de afnemers. Bovendien, een belangrijk voordeel van dynamische contracten is juist dat afnemers met enige moeite (zeer) hoge prijzen deels kunnen vermijden door in dure uren zuinig aan te doen, terwijl van (zeer) lage prijzen juist kan worden geprofiteerd. VVDE beveelt daarom aan afnemers over alle contractvormen goed te informeren.

opens in new window