Een warmtepomp, slecht of niet?

22 februari 2023

Terug naar Informatie & Nieuws

Een warmtepomp, slecht of niet?

Bouwend Nederland is in rep en roer, want wat blijkt? Warmtepompen zijn juist slecht voor het milieu, zelfs dermate slecht dat noodmaatregelen nodig zijn. Ondanks de energiebesparing in de gebruiksfase, scoren warmtepompen bijzonder slecht door de toegepaste materialen tijdens de productiefase, volgens nieuwe berekeningen van Stichting Nationale Milieudatabase. Voor bouwers een behoorlijk probleem, want nieuwe gebouwen die met een energievriendelijke warmtepomp worden verwarmd, scoren (te) slecht in de Milieuprestatie Gebouwen. Echter, om de milieuprestatie van een nog te realiseren gebouw over de hele levensloop te bepalen, zijn veel aannames nodig. Daarbij spelen de koudemiddelen in warmtepompen een extreem belangrijke rol. De koudemiddelen in veel gangbare warmtepompen zijn sterke broeikasgassen en het vullen en verwijderen vereist daarom een gecertificeerd bedrijf. Lekken die gassen toch weg, dan is dat slecht voor het milieu. Omdat een gebouw pakweg 75 jaar meegaat en een warmtepomp slechts pakweg 15 jaar, zijn dus 5 warmtepompen nodig over de levensduur van het gebouw. Dus kan 5 keer zo’n milieudelict van weglekkende koudemiddelen optreden. Als de gassen op verantwoorde wijze worden verwijderd, is de milieu impact veel kleiner. De sector werkt hard aan klimaatvriendelijkere koudemiddelen, waardoor hopelijk warmtepompen nummer 2 t/m 5 niet zo’n groot risico voor het milieu vormen als pomp nummer 1.

opens in new window