EED en energiescan

13 november 2017

Terug naar Informatie & Nieuws

EED en energiescan

De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lagere Europees energieverbruik in 2020. Het bevat zowel verplichtingen voor lidstaten als bedrijven. Sinds juli 2015 is de tijdelijke regeling implementatie energie-efficiëntie directief (EED-regeling) van kracht. Deze regeling verplicht organisaties voor 5 december 2015 een energie-audit uit te voeren. Doel van de audit is systematisch informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van uw onderneming om zo meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden om uw energieverbruik te verminderen.

De Europese richtlijn is erop gericht om ondernemingen, waaronder ook zorgondernemingen vallen, te stimuleren maatregelen te nemen om energie te besparen. Onder andere moeten de energiestromen van de aanwezige gebouwen, of groepen van gebouwen, in kaart gebracht worden. En dit kan bij zorgondernemingen een hele klus zijn.

SEFE Energy wil (zorg)ondernemingen graag helpen met deze klus. Dat doen wij door middel van een Energiescan: een rapportage die op basis van de volgende 3 pijlers als bron van informatie voor het EED rapport kan dienen:

  1. Nulmeting: inzicht in het energieverbruik van de onderneming ten opzichte van andere jaren (in de toekomst).
  2. Energiebeleid: de uitkomsten van het rapport kunnen gebruikt worden bij het opstellen van het energiebeleid op het gebied van kostenbesparing en verduurzaming.
  3. Gebouwanalyse: locaties die veel energie verbruiken kunnen nader bekeken worden om energiebesparende mogelijkheden te inventariseren.

In het rapport brengen wij in kaart welke gebouwen tot de onderneming behoren en wat het energieverbruik van deze gebouwen bedraagt. Daarnaast kijken wij of het type meter of de gecontracteerde metercapaciteit past bij het verbruik. Dit met het doel om mogelijke bespaarkansen inzichtelijk te maken.

Diverse zorgondernemingen hebben wij al geholpen met de Energiescan. Wil je weten wat wij hierin voor jouw onderneming kunnen doen? Neem dan contact met ons op.

opens in new window