Consultatie maatregelenlijst verplichte energiebesparing

15 augustus 2022

Terug naar Informatie & Nieuws

Consultatie maatregelenlijst verplichte energiebesparing

Organisaties die per jaar meer energie gebruiken dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgasequivalent, zijn verplicht alle maatregelen voor energiebesparing te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Dat is echter eenvoudiger gezegd dan gedaan, want de praktijk is weerbarstig en het bevoegd gezag (omgevingsdiensten namens de gemeenten) heeft een achterstand als het gaat om inzicht in de technische processen van de energieverbruikers. Daarom werkt de overheid met zogenaamde Erkende Maatregelen, zijnde lijsten met technieken waarvan wordt verondersteld dat ze aan het ‘binnen vijf jaar’ criterium voldoen. Met andere woorden, indien van toepassing moeten besparingsplichtige organisaties deze maatregelen nemen. De techniek staat echter niet stil en dus moeten de lijsten op gezette tijden worden geactualiseerd. Dat is momenteel extra belangrijk omdat de regering onlangs aankondigde meer werk te gaan maken van toezicht op en handhaving van de nakoming van de plicht. In die aankondiging werd ook gemeld dat deze zomer geactualiseerde maatregellijsten ter consultatie gepubliceerd zouden worden.  Die consultatie is inmiddels geopend en staat open voor reacties tot 23 september.

opens in new window