Bedrijven moeten nu echt aan de slag met energiebesparing

08 oktober 2018

Terug naar Informatie & Nieuws

Bedrijven moeten nu echt aan de slag met energiebesparing

Veel bedrijven en instellingen zijn verplicht om werk te maken van energiebesparing als die maatregelen binnen vijf jaar terug kunnen worden verdiend. In de praktijk is die verplichting echter weerbarstig. Handhaving door gemeenten of provincies blijkt lastig en vaak is het onduidelijk welke maatregelen daadwerkelijk binnen vijf jaar zijn terug te verdienen en daardoor verplicht zijn. Om het voor alle betrokken eenvoudiger te maken om te weten welke besparingsmaatregelen getroffen moeten worden, wil de overheid een nieuwe en uitvoerige lijst met Erkende Maatregelen Energiebesparing opnemen in het Activiteitenbesluit. De lijst, die ter consulatie is gepubliceerd, beslaat bijna 500 pagina’s met beschrijvingen van situaties en de bijbehorende energievriendelijke technieken. Al die maatregelen laten zich normaliter binnen vijf jaar terugverdienen en zijn daardoor in wezen verplicht. Met de lijst wil de overheid bedrijven de moeite besparen om elke afzonderlijke maatregel te moeten doorrekenen en handhavers weten met de lijst in de hand wat wel en wat niet van bedrijven verlangt kan worden. Bedrijven met koelcellen bijvoorbeeld horen ledlampen in die cellen toe te passen en ook buitenverlichting op halogeen hoort vervangen te worden door ledlampen.

opens in new window