Bedrijven moeten aan de led-verlichting

14 november 2018

Terug naar Informatie & Nieuws

Bedrijven moeten aan de led-verlichting

Bij de behandeling van de begroting voor 2019 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, heeft de Tweede Kamer diverse moties aangenomen met mogelijk verstrekkende gevolgen voor het klimaatbeleid.  Zo is sinds 2011 de SDE+ subsidieregeling het belangrijkste klimaat-instrument van de regering, waarbij beschikbaar budget besteed wordt aan de goedkoopste vormen van duurzame energie. De regering wil dat instrument ombouwen tot een generieke regeling om kostenefficiënt CO2-uitstoot te reduceren. De Tweede Kamer vreest echter dat het opwekken van duurzame energie het onderspit zal delven als er goedkopere manieren zijn om de CO2-uitstoot te reduceren. De Kamer wil daarom verzekeren dat er voldoende geld blijft vloeien naar duurzame energie. Echter, in de aangenomen motie daartoe wordt de soep niet zo heet gegeten al die wordt opgediend. De Kamer roept de regering namelijk op om te overwegen specifieke budgeten per technologie vast te stellen.  Ook moties over zaken als restwarmte, burgerparticipatie en waterzijdig inregelen van cv-installatie laten de regering de nodige armslag. Dat geldt echter niet voor alle aangenomen moties. Led-verlichting in de dienstensector bijvoorbeeld kan volgens het PBL 0,9 Mton CO2-winst opleveren. Dat is ruim 25% van de uitstoot van een kolencentrale en dus significant. Daarom wil de Tweede Kamer dat de regering uiterlijk 1 juli 2020 led-verlichting voor bedrijven verplicht stelt. Ook de Rijksoverheid zou in alle gebouwen en installaties op led-verlichting moeten overstappen, aldus de aangenomen motie.

Op de hoogte blijven van al het nieuws? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief of bekijk onze andere nieuwsberichten.

opens in new window